MINI LO Strzyżów

2C 2Promedyczny

NrGodzPoniedzialekWtorekSrodaCzwartekPiatek
1 11:00-11:30mat-1/2 DK A3
mat_r-2/2 JT A7
biol_r-1/2 OK A3
chemia_r-2/2 MW A1
chem MW A1rel xK A10ahist LA A10b
2 11:35-12:05geog BM A11chemia_r-1/2 MW A1
biol_r-2/2 OK A3
pol WW AAg.w. MW A1chem MW A1
3 12:10-12:40niem-1/2 KR A2a
fr-2/2 JM A18
pol WW AAhist LA A10bwf-1/2 GR sg1
wf-2/2 ZA sg2
ang_r-1/2 TI A15
ang-2/2 #a4 A1
412:45-13:15hit AW A5pol WW AAfiz Wo A6wf-1/2 GR sg2
wf-2/2 ZA sg1
pol WW AA
513:20-13:50wf-1/2 GR sg2
wf-2/2 ZA sg1
mat-1/2 DK A16
mat_r-2/2 JT A7
niem-1/2 KR A2a
fr-2/2 JM A18
biol_r-1/2 OK A3
inf-2/2 WK A5
mat-1/2 DK A16
mat_r-2/2 JT A7
613:55-14:25ang_r-1/2 TI A15
ang-2/2 #a4 A14
mat-1/2 DK A10a
mat_r-2/2 JT A7
ang_r-1/2 TI A15
mat_r-2/2 JT A7
inf-1/2 WK A5
biol_r-2/2 OK A3
ang_r-1/2 TI A15
mat_r-2/2 JT A7
714:30-15:00chem_bez MW A1rel xK A1ang_r-1/2 TI A15
ang-2/2 #a4 A10a
biol OK A3p.prz. PR A16
815:05-15:35  biol OK A3 geog BM A11
Plan obowiązuje od 4. września 2023 r.
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56