MINI LO Strzyżów

2F 2Menadżerski

NrGodzPoniedzialekWtorekSrodaCzwartekPiatek
1 7:45- 8:30 biol PK A6wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 GR sg2
geog_r BM A11mat_r-1/2 JB A19
mat-2/2 JT A7
2 8:35- 9:20niem-1/2 KR A8a
fr-2/2 JM A18
mat_r-1/2 JB A19
mat-2/2 JT A7
wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 GR sg2
pol MU A20inf-1/2 WK A8
wf-2/2 GR sg1
3 9:25-10:10fiz Wo A6hit AW A5mat_r-1/2 JB A19
mat-2/2 JT A7
biol PK A14wf-1/2 PP sg1
inf-2/2 WK A8
410:15-11:00geog_r BM A11mat_r-1/2 JB A19
wos_r-2/2 AG A13
niem-1/2 KR A16
fr-2/2 JM A18
mat_r-1/2 JB A19
wos_r-2/2 AG A13
g.w. MU A20
511:20-12:05mat_r-1/2 JB A19
mat-2/2 JT A7
rel xK MCIchem MW A1ang_r-1/2 KG A8a
ang_r-2/2 TI A15
ang_r-1/2 KG A18
ang_r-2/2 TI A15
612:10-12:55pol MU A20hist LA A10bhist LA A10bang_r-1/2 KG A2
ang_r-2/2 TI A15
geog_r BM A11
713:00-13:45ang_r-1/2 KG A16
ang_r-2/2 TI A15
p.prz. PR A6pol MU A20chem MW A1geog_r BM A11
813:50-14:35  pol MU A20rel xK A12 
Plan obowiązuje od 4. września 2023 r.
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56